El Lycée

EL LYCÉE

El Lycée té 614 alumnes i 22 classes. En aquest nivell l’estudiant passarà els últims tres anys de la seva escolarització. Si el Lycée ajuda a “madurar”, els objectius principals són preparar els alumnes per al BAC a la 2de, 1ère i Terminale i donar-los totes les eines perquè assoleixin els objectius dels estudis superiors en el sistema educatiu que escullin.

La Seconde

 

És un any clau en què els alumnes descobriran els seus gustos, les seves aptituds i les seves competències. La càrrega de treball es repartirà de la manera següent:

  • 29 h de classes obligatòries per setmana, incloent el català (classe normal o iniciació).
  • fins a 3 h d’un ensenyament facultatiu (arts plàstiques, teatre, llatí, grec)
  • al voltant de 12 h a 16 h de treball personal.

 

Opcions facultatives: teatre i arts plàstiques

Els alumnes tenen la possibilitat de fer aquestes dues opcions:

> Le théâtre
> Les arts plastiques

 

Pràctiques d’observació al final de la 2de

Pràctiques obligatòries al final de la 2de.

 

Programa ADN

El programa ADN permet als alumnes de 2nde anar a passar algunes setmanes a un altre centre del réseau AEFE.

La Première

 

A partir de l’inici de curs del 2019 es durà a terme una reforma.
> Diaporama explicatiu
> Llista d’especialitats de la via general a partir de la 1ère.

> La 1ère STMG al LFB
> Llista d’especialitats de la 1ère STMG

La Terminale

Tot l’any està destinat a preparar l’alumne per al Bac.

La càrrega de treball per hores es divideix de manera diferent segons els sectors:

Càrrega de treball

L

ES

S

STMG

Obligatori 30 h 30 h 29 h 35 o 36 h
Especialitat 0 a 4 h 0 a 3 h 2 h
Facultatiu 0 a 6 h 0 a 6 h 0 a 6 h 0 a 2 h

L’obtenció del Bac permet l’accés a les universitats espanyoles. No obstant això, més enllà d’aquest accés, l’admissió exigeix a l’alumne, en la majoria dels casos, la necessitat d’assistir a exàmens específics del sistema educatiu local.

Estudis espanyols

Per als estudis espanyols i catalans feu clic  aquí.