4 LLENGÜES

Francès - Espanyol - Català - Anglès

ESCOLA INTERNACIONAL

Possibilitat d'intercanvis amb altres centres.

De 3 a 18 anys

Un recorregut complet de la 'Petite section de Maternelle' a la 'Terminale'.

UNA XARXA GLOBAL

Per a una obertura a altres cultures.

2900

ALUMNES

1900

FAMÍLIES

109

CLASSES

234

PROFESSORS

Pluralisme cultural

Més de 73 nacionalitats diferents

El LFB té la sort d’acollir estudiants de tot el món. Els intercanvis s’hi fan en diversos idiomes i cadascú hi aporta el millor de la seva cultura.

Alumnes Francesos0%
Alumnes Espanyols0%
Alumnes amb doble nacionalitat0%
73 altres nacionalitats0%

COL·LABORACIONS

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES

L’APE proposa un servei de guarderia a la tarda per a l’etapa d’educació infantil, així com autobús escolar, zona de parada ràpida per a vehicles al matí i diverses activitats extraescolars al llarg de l’any: karate, dansa, tenis, natació, esquí…

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DEL LFB

L’AELFB és una associació esportiva en què es volen transmetre valors de companyonia, amistat i esforç a partir de les bases de l’esport. S’hi organitzen trobades de bàsquet, handbol i voleibol amb altres escoles de Barcelona.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR

Una associació esportiva escolar que segueix el model de la ASS francesa, organitzada per professors d’EPS del LFB, que permet als estudiants de collège o lycée participar en competicions escolars o simplement practicar esports per divertir-se.