Vie Scolaire

A l’Élémentaire

NOELIA IBAÑEZ

Vie scolaire ÉLÉMENTAIRE

AURÉLIE MECHIN

Vie scolaire ÉLÉMENTAIRE
Responsable del programa CERISE

A Secondaire

A Secondaire, el LFB té dues entitats per a la Vie Scolaire, una específica per a collège (situada a la sala 003 de la planta baixa), i l’altra específica per a Lycée (situada a prop del vestíbul), obertes de 8h15 a 18h sense interrupció i sempre disponible per rebre alumnes, pares i professors. Les responsabilitats de la Vie scolaire es divideixen en 3 àrees:

Funcionament
  • Controlar la puntualitat i l’assistència dels alumnes (qualsevol retard o absència ha de ser comunicat a la Vie Scolaire).
  • Organització del servei del personal de vigilància.
  • Ocupar-se de la vida dels alumnes a l’interior de l’escola durant la jornada escolar.
  • Aplicació de mesures per garantir la seguretat, principalment dels alumnes.
Col·laboració amb professors
  • Intercanvi d’informació amb el professorat sobre el comportament i l’activitat dels alumnes.
  • Seguiment de l’evolució en el dia a dia de la classe.
Animació educativa
  • Relacions amb els alumnes tant a nivell col·lectiu (classes, grups) com individual (comportament, treball, problemes personals)

En les tres àrees, l’acció educativa implica el diàleg amb els pares. El Conseiller Principal d’Éducation (CPE) és el responsable d’aquest servei.

NÚRIA FAJAS

CPE COLLÈGE

ELISABETH GUIBOUD RIBAUD

CPE LYCÉE