CDI / BCD

El LFB té 3 biblioteques:

  • La Mediàteca per a l’École maternelle (Munner)
  • La BCD per a l’Élémentaire
  • El CDI per a la Secondaire

El Centre de Documentació i Informació (CDI)

El CDI del Liceu Francès de Barcelona és un centre de recursos obert a tots els membres de la comunitat del LFB. És un espai de lectura, treball, informació i aprenentatge.
Tots els documents en francès, anglès, català i espanyol proporcionen tant a professors com a alumnes la documentació necessària per assolir l’excel·lència acadèmica desitjada pel centre. També ofereix la possibilitat d’accedir a l’actualitat editorial francesa, mitjançant una actualització periòdica del fons i una àmplia varietat de subscripcions a la premsa francesa i internacional. Tothom pot venir i consultar o demanar en préstec els documents que necessiti o desitgi.
Els professors i els assistents documentalistes treballen en estreta col·laboració amb els professors de cada matèria. Acullen tota la comunitat educativa, donen suport als alumnes, els formen en la recerca autònoma, els assessoren sobre les lectures i inicien projectes al voltant del llibre, la premsa i la literatura.

Accés al portal i al catàleg del CDI
Consulta’n l’oferta aquí