El Collège

El collège acull els alumnes al finalitzar l’escola primària. Comprèn 4 anys d’escolaritat: la Sixième, la Cinquième, la Quatrième i la Troisième. Al LFB, oferim als alumnes el conjunt de coneixements i competències que es corresponen amb saber, saber fer, saber ser i saber estar per tal que assoleixin els objectius de l’escolaritat i la seva vida com a futurs ciutadans.

 

 

Sixième: l’últim any del cicle 3, cicle de consolidació

 

La classe de Sixième ha de permetre als alumnes adaptar-se a l’organització i les normes de vida del collège, així com garantir-los la continuïtat dels aprenentatges empresos en els dos primers anys de cicle a les classes de CM1 i CM2.

 

Es presta especial atenció a l’acolliment dels estudiants i a la seva adaptació a l’educació secundària.

 

 

Cinquième, Quatrième i Troisième: el cicle 4, cicle d’aprofundiment

 

L’objectiu és permetre que els alumnes desenvolupin les competències en totes les matèries i en els recorreguts interdisciplinaris.

 

Estem particularment atents al desenvolupament del projecte d’orientació dels alumnes en el marc del Parcours Avenir.

 

El recorreguts educatius en salut, en educació artística i cultural i en educació per a la ciutadania ofereixen als alumnes, adolescents que viuen una nova descoberta de si mateixos i dels altres, un marc per construir, en un clima de confiança, les competències indispensables davant l’abundància dels nous sabers i les noves tecnologies, particularment digitals. Han de poder abordar situacions interdisciplinàries amb un pensament personal i creatiu, respectant alhora les normes que formen part d’una cultura comuna.

 

Al final de la classe de Troisième, l’alumne arriba a una etapa important de l’escolarització: el diploma nacional del Brevet (DNB).

 

L’any de Troisième és també un etapa d’orientació en l’escolaritat que condicionarà la continuació dels estudis al Lycée.

 

 

Estudis espanyols

Per a l’ensenyament dels estudis espanyols (espanyol, català i geografia i història en espanyol), feu clic aquí.