Contacte

Lycée Français de Barcelone
c/ Bosch i Gimpera 6-10  – 08034 Barcelone (Espanya)
T. +34 93 203 79 50

École maternelle
c/ Munner 5  – 08022 Barcelone (Espanya)
T. +34 93 417 34 74

Tingui en compte que les trucades del LFB apareixen amb un número de telèfon mòbil.

Per a més informació, visitin el organigramme. Els correus electrònics és troben fent clic en el nom de la persona o dels serveis corresponents.