Servei mèdic

Presentació

L’objectiu principal del Servei Mèdic Escolar és millorar la salut de la comunitat. Els objectius són:

•    La Prevenció de les malalties i dels problemes de salut individual i col·lectiva

•    La Promoció i l’Educació per a la salut

La ubicació

El servei mèdic (infermeria) es troba a la planta baixa de l’edifici principal, al vestíbul. Obert de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 h.

Personal de servei

•    Metgessa escolar:

Dra. Dolors Orta
de dilluns a divendres, de 8:30  a 15 h.
93 25 25 701 · 

 

•    Infermeres escolars:

Sra. Patricia Delfolly
de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:30 h.
patricia.delfolly@lfb.es 

 

Sra. Silvia Dussart
de dilluns a divendres, de 12:30 a 18:00 h.

Contacte

Telèfon : 93 25 25 708
Correu :

La fitxa sanitària

 • És un document informatiu.
 • La fitxa sanitària s’ha de renovar cada any escolar.
 • Si la fitxa sanitària conté informació CONFIDENCIAL, ens la podeu reenviar en un sobre.
 • La fitxa sanitària es pot descarregar aquí.
 • Consulteu els diferents annexos aquí depenent de la situació del vostre fill.

Activitats de l’assistència sanitària

Atenció als alumnes en cas d’accidents i malalties

Atenció individualitzada als problemes de salut presentats pels alumnes durant el temps escolar.
En cas de malalties :

 • La infermera fa el reconeixement de l’alumne: avaluació de signes i símptomes per obtenir una orientació diagnòstica.
 • Administració de les cures necessàries.
 • Administració de medicaments:  (vegeu annex 3, fitxa de salut).
 • Presa de decisions per al seguiment de l’alumne: retorn a la classe, sortida cap a casa, trasllat a l’hospital.

 

En cas d’accident :

 • La infermera realitza una atenció immediata: l’avaluació de signes i símptomes per obtenir un diagnòstic que determina la gravetat de l’accident.
 • Es contactarà amb els pares per transferir l’alumne a urgències i rebre el diagnòstic i el tractament; no obstant la infermera podrà trucar al SEM, 112 («Servei d’emergències médiques») en cas d’emergència i segons el seu criteri.
 • La infermera fa la declaració de l’accident (veure annex 5, fitxa de salut).

Atenció als estudiants en cas de problemes psicològics

Atenció individualitzada a problemes psicològics presentats pels alumnes.

 • Demanda feta per la direcció, els professors, el CPE, els pares o els alumnes (vegeu annex 4, fitxa de salut).
 • Avaluació del problema.
 • Orientació del cas (seguiment a l’escola/a l’exterior, intervenció…).

Examen de salut escolar

Els exàmens de salut són proves mèdiques de detecció per orientar els pares sobre problemes de salut que poden afectar l’escolarització.

Es realitzen a tots els alumnes a l’entrada a l’escola primària (CP) i a tots els alumnes a l’entrada a la 6ème. Per obtenir més informació, feu clic aquí.

Les exploracions realitzades:

 • Somatometria
 • Exploració de la columna vertebral
 • Exploració de les extremitats inferiors
 • Examen d’ulls i visió
 • Examen bucodental
 • Control de vacunació. Consulteu en línia el calendari de vacunació  proposat per la Generalitat de Catalunya.

Accions i promoció per la salut

Aliments i nutrició

 • El Programa d’Aliments i Nutrició està dirigit als alumnes de les classes de CE2 ja que treballen sobre el creixement, els grups d’aliments i la nutrició equilibrada, l’aparell digestiu i la digestió.
 • Participació dels alumnes a la “Comissió de menús”
 • Intervenció educativa i visita a la cuina amb Carina Sellarés, dietista de SERUNION.

Pubertat i educació sexual

 • Aquesta és una programació abordada a les classes de CM2 seguint el contingut de la programació de ciències.
 • A partir d’una enquesta preliminar feta als alumnes de CM2, s’obre un espai d’intercanvis entre la doctora Dolors Orta i els alumnes que permet respondre a les seves preguntes, aclarir els seus dubtes i donar-los informació rellevant, adaptada a la seva edat.

La prevenció del tabaquisme

 • Els programmes «PASE» i « CLASSE SENSE FUM » de l’ASPB s’adrecen als alumnes de les classes de 5ème.
 • Amb els professors d’espanyol, de català i de SVT, tracten els efectes del tabac sobre la salut i les conseqüències de l’addicció al tabac i aprenen a identificar la pressió de grup i les alternatives al consum.
 • Intervencií d’un psicòleg de l’AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) per parlar de la prevenció en totes les classes de 5ème.
 • Campanya contra el tabac cap al 31 de maig. Els alumnes no fumadors de 2de visiten les classes de 5ème per explicar-los les raons de la seva decisió de no fumar. Els alumnes de 5ème creen cartells que són penjats als panells del Liceu.

Canvis durant l’adolescència

Amb el programa “CANVIS” de l’ASPB, els alumnes de 4ème:

 • Juntament amb els professors d’espanyol i de català, debaten sobre els canvis en l’adolescència des d’un punt de vista físic, psicològic i social, l’alimentació saludable, la influència de la publicitat, l’autoestima i les relacions interpersonals.
 • Amb Carina Sellarés, dietista de SERUNION, els alumnes reben una intervenció educativa i participen en la “Comissió Menús“.
 • La Fundació ABB intervé en les classes de 4eme per ajudar als alumnes a reflexionar sobre la imatge corporal i la influència de la publicitat.

Prevenció de drogues

Totes les classes de 3ème segueixen el programa de prevenció d’addiccions “SOBRE CANYES I PETES” proposat per ASPB.

 • Supervisats pels professors d’espanyol i de català, els alumnes reforcen les actituds crítiques envers les drogues, aprenen a resistir les pressions externes promovent la presa de decisions, l’autonomia i l’empoderament i treballen en l’adquisició d’habilitats psicosocials. .
 • Supervisat pels professors de SVT, les classes de 3ème assisteixen a la conferència del Dr. Rafael Maldonado, director del laboratori de Neurofarmacologia del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Els explica el mecanisme de les accions de les drogues sobre el cervell i les recerques sobre el cànnabis i la memòria.

Prevenció de trastorns alimentaris

A totes les classes de 2de, com a part de l’ensenyament d’exploració i supervisat pels professors de SVT i Física-Química:

 • Taller organitzat per la Fundació ABB per a la prevenció de trastorns alimentaris.

Prevenció de la sida

Per a estudiants de 1ère:

 • Amb motiu del “Dia Mundial de la SIDA”, l’1 de desembre, SOLIDAR organitza diverses activitats.
 • Els professors d’espanyol i de català treballen el programa “PARLEM-NE, NO ET TALLIS” de l’ASPB. Aquest programa també està conduït per alumnes actors, formats en cada classe de 1ère, per fomentar l’empoderament dels alumnes i la consciència de comportaments que condueixen a la salut sexual i la prevenció. La doctora Orta també intervé en les classes per respondre a les preguntes dels alumnes.
 • Supervisat pels professors de SVT de les classes 1ère, es realitzen tallers sobre educació emocional i sexual en col·laboració amb el CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat).

Actuar contra el bullying a l’escola

El bullying entre alumnes s’ha convertit en un tema important que requereix intervencions a diferents nivells, tant per prevenir com per poder actuar quan es presenten casos:

 • Es fan tallers de sensibilització a les classes de collège i lycée. En presència de la tutora, la Dra. Orta i la Sra. Vermersh, proviseur-adjoint, intervenen per conscienciar els alumnes en la lluita contra l’assetjament físic i moral, així com contra l’assetjament cibernètic.

Projet “Fem Salut”

FEM Salut és una estratègia de promoció de la salut que es va establir al LFB el gener del 2011, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). El seu objectiu és posar en marxa polítiques per crear entorns i comportaments que contribueixin al desenvolupament d’estils de vida saludables a les escoles.

Per això es requereix la participació, el consens i el compromís de tots els membres de la comunitat educativa: direcció, professors, famílies i alumnes. Aquest projecte permet donar coherència i continuïtat a la promoció per la salut per tal que no hi hagi contradicció entre les paraules i els fets, les accions a l’escola i les accions en les famílies o les accions d’altres professionals que estan en contacte amb l’escola.

El Comitè d’Educació per a la Salut i la Ciutadania (CESC) és el comitè executiu de Fem Salut al centre. Estableix les àrees d’acció prioritàries i controla totes les accions d’educació per a la salut dels alumnes al LFB.

Activitats i programa de prevenció

Control de les Malalties Transmissibles

El Servei Mèdic posa en funcionament els Protocols Sanitaris per evitar la difusió de malalties transmissibles a l’escola. Per obtenir-ne més informació,  cliqueu aquí.

 • Declaració obligatòria dels casos per part dels pares. NO TOTS ELS CASOS DE MALALTIES SÓN DECLARATS PELS PARES.
 • Confirmació dels casos pel Servei Mèdic Escolar.
 • Acció sanitària segons la malaltia, seguint els protocols de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
 • Informació als pares d’alumnes de la classe i distribució de la info-salut corresponent.
 • Registre de les malalties transmissibles DECLARADES.

Campanya de vacunacions

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix campanyes de vacunació a l’escola. Aquesta campanya està dirigida:

Als alumnes de 6ème:

 • Vacuna contra l’Hepatitis A (2 dosis)
 • Vacuna contra la Meningitis C (dosi única)
 • Vacuna contra la Varicel·la (2 dosis). Només per als alumnes que no han tingut la malaltia abans.
 • Vacuna contra el Papil·loma, VPH (2 dosis). Només per a noies.
  .

Als alumnes de 4ème:

 • Vacuna contra el tètanus i la diftèria (dosi única)

El servei de salut organitza el calendari escolar:

 • Consultar el pla a l’agenda 2017-2018, per dates i per nivells.
 • Formulari d’autorització obligatori per als pares (Autorització alumnes de 6ème – Autorització alumnes de 4ème).
 • Informació als professors interessats.
 • Control de l’administració de la vacuna.

Control de malalties cròniques

Col·laboració en el control i el tractament de les malalties cròniques dels alumnes, seguint les indicacions del metge de capçalera o l’especialista:

 • Fitxa de control de malalties cròniques (FCM) per problemes de salut que requereixin tractament o intervenció durant el temps escolar.
 • Desenvolupament d’un Projecte d’Acolliment Individualitzat (PAI) per a casos que puguin tenir un impacte significatiu en l’escolarització o que puguin provocar una emergència.

Planificació dels exàmens segons convingui.

Registre de malalties cròniques.

Seguiment de trastorns d’aprenentatge  (TSA)

 • Participació d’equips educatius a la Maternelle i l’Elémentaire.
 • Desenvolupament de protocols a College i Lycée per implementar ajudes específiques per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Vegeu annexos
 • Planificació dels exàmens segons convingui.
 • Registre del TSA.

Fitxa Control Malaltia 
Projecte d’Acolliment Individualitzat

Programa d’Alimentació i Nutrició

 • Participació a la comissió de menús, formada per representants de l’empresa SERUNION, la Intendència, el Servei de Salut, l’APE i els alumnes (de CE2 i 4ème).
 • Control dietètic: estudi de casos dels infants que necessitin una dieta alimentària per autoritzar-los i fer-ne un seguiment. Vegeu annexos
 • Desenvolupament d’un PAI per a casos que requereixin un tractament d’emergència.
 • Registre de dietes.