APE – Associació de Pares d’Alumnes

La missió de l’APE

La finalitat principal de l’APE és representar els interessos col·lectius dels pares juntament amb el cos docent, l’Administració del Lycée i els organismes oficials per garantir el desenvolupament i l’assoliment dels objectius de tots els alumnes.

  • Representar i defensar les famílies del LFB (funcionament del LFB, seguretat, temes financers i beques, ritmes escolars, obres de millora, consells de disciplina, d’escola, de centre…)

  • Elaborar el programa d’activitats extraescolars i serveis complementaris del centre (festes, carrefour des Métiers, cantina …)

  • Informar el millor possible a tots els pares d’alumnes del LFB a través de la pàgina web i la newsletter.

  • Acollir de manera personalitzada a tots els estudiants i pares que ho desitgin als despatxos de l’APE.

L’APE us rebrà als seus despatxos del LFB de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 i de 14:30 a 17:30.