La Maternelle

L’école maternelle, que compta amb 400 alumnes distribuïts en 15 classes, es troba al carrer Munner nº 5, a prop del passeig de la Bonanova. Educa nens de 3 a 6 anys.

Acolliment i Ensenyament

L’école maternelle és un cicle únic fonamental per a l’assoliment dels objectius de tots els alumnes. Es defineix en tres eixos principals:
•  Una escola que s’adapta als nens petits
•  Una escola que organitza mètodes d’aprenentatge específics
•  Una escola on els nens aprenen i conviuen
La durada de la setmana escolar per als alumnes de l’etapa infantil està fixada en vint-i-sis hores.

 

Els horaris d’obertura són els següents:

•  De 9h00 a 12h30 i de 14h a 16h30 els dilluns, dimarts i dijous.
•  De 9h00 a 12h00 els dimecres.
•  De 9h00 a 12h30 i de 14h00 a 15h30 els divendres.

Objectius generals de l’ensenyament

La nostra missió principal és fer que els nens vulguin anar a l’escola per aprendre i afirmar i desenvolupar la seva personalitat. Aquesta etapa escolar estableix els fonaments educatius i pedagògics sobre els quals es basarà i desenvoluparà  l’aprenentatge futur dels alumnes al llarg de tota la seva educació.

 

Organitzada en un sol cicle, l’etapa infantil és el primer pas per garantir l’assoliment dels objectius de tots els alumnes en una escola justa per a tothom i exigent per a cadascú de nosaltres. S’adapta als nens petits tenint en compte el seu desenvolupament i construeix ponts amb les famílies. Organitza mètodes d’aprenentatge específics mitjançant la creació de diverses situacions: resolució de problemes, formació, memorització. El joc hi té un lloc especial: promou la riquesa de les experiències viscudes i alimenta totes les àrees d’aprenentatge. L’escola infatil també permet als nens aprendre i viure junts: garanteix una primera adquisició dels principis de la vida en societat i permet a l’infant contruir-se com a persona singular dins d’un grup.

 

Els cursos estan organitzats en cinc àrees d’aprenentatge:

  • mobilitzar el llenguatge en totes les seves dimensions
  • actuar, expressar-se, comprendre a través de l’activitat física
  • actuar, expressar-se, comprendre a través d’activitats artístiques
  • construir les primeres eines per estructurar el pensament
  • explorar el món

Cadascun d’aquests cinc àmbits és essencial per al desenvolupament del nen i ha de trobar el seu lloc en l’organització diària del temps.

 

El paper primordial del llenguatge es reafirma com a condició essencial per a l’assoliment dels objectius de totes i tots. La pràctica d’activitats físiques i artístiques permet desenvolupar les interaccions entre l’acció, les sensacions, l’imaginari, la sensibilitat i el pensament. Els àmbits « Construir les primeres eines per estructurar el pensament » i « Explorar el món » se centren en desenvolupar una primera comprensió dels números i les primeres eines matemàtiques, en l’entorn dels infants i en suscitar el seu qüestionament. Basant-se en coneixements inicials relacionats amb la seva experiència, l’escola estableix un recorregut que els permet ordenar el món que els envolta, accedir a les representacions i els coneixements habituals que l’etapa primària enriquirà.

Ensenyament de llengües

El castellà i el català s’integren a l’aprenentatge amb 3 hores setmanals. També es proposa una introducció a l’anglès des de la moyenne section.

Els nens que no parlen espanyol o català reben un acolliment lingüístic per facilitar la seva integració a la comunitat escolar.

L’ensenyament de la música

A més de les activitats musicals realitzades pels professors a classe, una professora especialitzada en música i graduada en musicologia intervé amb els nens. Desenvolupa les habilitats d’audició, ritme i estructuració de la veu dels alumnes, que afavoreixen la capacitat d’aprenentatge de llengües i la sensibilitat estètica.

Seguiment i avaluació dels alumnes

S’envia un informe escolar als pares una vegada a l’any a la petite section, dues vegades a la moyenne section i tres vegades a la grande section que detalla el progrés i l’evolució del nen. Es fa una reunió al començament de curs i es recomana als pares que tinguin entrevistes regulars amb els professors.

Projecte escolar

L’école maternelle prepara un projecte escolar que és avaluat cada any i actualitzat cada tres anys. Aquest projecte és un dels components del projecte de centre del Liceu Francès de Barcelona. S’estableix en coherència amb les seves diverses àrees d’actuació.

Un dia à l’école maternelle

Les diferents activitats es reparteixen durant el dia segons les capacitats d’atenció dels nens. Els moments d’agrupació i de treball col·lectiu s’alternen amb situacions d’aprenentatge en tallers (grups de 5 a 8 nens).

La médiathèque

És un lloc de recursos lingüístics i culturals de l’escola (llibres, vídeos, cassets d’àudio, TV parabòlica, ordinadors, internet…). Està gestionat per un docent documentalista. S’hi respecta el multilingüisme i s’hi assegura la prioritat de la llengua francesa. La classificació, en curs d’informatització, és idèntica a la del BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) i del CDI (Centre de Documentation et d’Information).

Sortides educatives

Una vegada al trimestre, de mitjana, els nens surten de l’escola per descobrir el seu entorn: sortides d’un dia o mig dia supervisades per professors i pares acompanyants.

Agents especialitzats en escoles maternelles (ASEM)

Els alumnes són atesos per un professional especialitzat (ASEM/Auxiliar tècnic infantil) que participa diàriament amb el professor en totes les activitats de la classe. Es tracta de personal trilingüe que forma part de l’equip educatiu.