Ubicació

Liceu francès de Barcelona

Centre de Pedralbes
Bosch i Gimpera 6-10
08034 BARCELONA
T. +34 93 203 79 50

Maternelle del Liceu francès de Barcelona

Centre de Munner
Munner, 5
08034 BARCELONA
T. +34 93 417 34 74