Títols i certificats

Validar els estudis

 

« Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) »

El final de la Seconde es correspon amb el final de l’Educació Secundària Obligatòria a Espanya (ESO).

Qualsevol alumne que hagi assistit a l’escola des de la 5ème fins a la 2dne al Liceu de Francès a Barcelona i hagi fet les assignatures d’Espanyol, Català i Història i Geografia en espanyol, obté automàticament la validació dels estudis i el títol de «Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)».

 

« Títol de Batxillerat»

Qualsevol alumne que hagi obtingut el “Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)” i hagi seguit i aprovat els nivells de 1ère i Terminale (admès al Baccalauréat Générale) havent fet les assignatures d’Espanyol, Català i Història i Geografia en espanyol, obté automàticament la validació dels estudis i el “Títol de Batxillerat”.

El Liceu Francès de Barcelona s’ocupa de les gestions relatives a l’obtenció conjunta d’aquests dos títols al final de la Terminale, després de l’admissió al Baccalauréat Générale.

 

Canvi de sistema educatiu

Els estudiants que vulguin continuar els seus estudis en el sistema local deuen seguir el procediment de validació dels seus estudis des de la Seconde.

 

Alumnes que arriben durant la seva escolarització

Els alumnes que no facin el cicle complet de l’ESO (5ème, 4ème, 3ème et 2nde) o de Batxillerat (1ère et Terminale) però que, durant la seva escolarització al Liceu Francès de Barcelona, hagin cursat les assignatures obligatòries per a la validació dels estudis (Espanyol, Català i Història i geografia en espanyol), també poden sol·licitar els títols de «Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)» i el «Títol de Batxillerat», presentant al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un dossier de validació on caldrà adjuntar també els butlletins originals dels anys d’escolarització realitzats als altres centres escolars.

 

«Equivalència del Certificat de Nivell C de Català»

Qualsevol alumne que hagi fet tota la seva escolarització al Liceu Francès de Barcelona i que mai hagi demanat una exempció de català pot sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’«equivalència del Certificat de Nivell C», un certificat gairebé indispensable en el món del treball a Catalunya, que també es demana cada vegada més a la Universitat.

Per a qualsevol informació sobre aquestes gestions, poseu-vos en contacte amb el Departament d’Estudis Espanyols.

  • Sra. Lidia CRESPO, Directora tècnica dels Estudis Espanyols (Tel. 93 252 57 17)
  • Secretaria, Sra. Yolanda TORRES (Tel. 93 252 57 19)