Llista de llibres de text 2019-2020

Lycée

Llibreries on trobar el material
· Jaimes Sarrià – Drs. Trias i Pujol,9 – 08034 Barcelona – 93 204 72 25
· Jaimes – València, 318 – 08009 Barcelona – 93 215 36 13
· Quinta Amelia – Santa Amèlia, 31 – 08034 Barcelona – 932 04 11 99

 

 

/////////////////////////////////

Llista per als anys 2018-2019:
Classe de 2nde
Classe de 1ère (S, L, ES)
Classe de 1ère (STMG)
Classes de Terminale (S, L, ES)
Classe de Terminale (STMG)
Classe de Terminale – Préparation aux épreuves de “Modalidades”

 

Llista per als anys 2017-2018:
Classes 2nde
Classes de 1ère (S, L, ES)
Classe de 1ère (STMG)
Classes de Terminale (S, L, ES)
Classe de Terminale (STMG)
Classe de Terminale – Préparation aux épreuves de “Modalidades”