Preguntes generals Bac 2020

Donada la incertesa sobre l’evolució de l’actual situació sanitària, la interrupció de les classes presencials i la complexitat d’organitzar el Bac i el Brevet, al final no serà possible que els alumnes passin aquests exàmens condicions normals.

 

Així doncs totes les proves del Brevet i del BAC es validaran, a partir de les notes del control continu, amb l’excepció de la prova oral de francès de 1ère que es manté.

 

 

PREGUNTES GENERALS

 

Per què s’han anul·lat les proves del BAC de Terminale i la prova escrita de 1ère?

Donades les circumstàncies excepcionals que vivim, el Ministeri d’Educació francès no pot garantir, en termes de salut i de logística, el bon desenvolupament d’aquestes proves en el calendari previst. Per a no posar en risc als alumnes, a les seves famílies i als professors, s’ha decidit cancel·lar aquestes proves.

 

 

Per què es manté la prova oral de francès?

Aquesta és una prova especial, per a la qual els alumnes es preparen durant tot l’any i que es pot dur a terme complint estrictes normes sanitàries si la situació actual persisteix. No obstant això, la llista de textos podrà reduir-se. Inclourà almenys 15 textos (via general) i 12 textos (via tecnològica) validats pel professor.

 

 

Els exàmens del 3er trimestre comptaran per a la mitjana de les notes?

Els professors podran realitzar exàmens durant el tercer trimestre per a avaluar les competències i coneixements adquirits pels seus alumnes tenint en compte la situació de confinament. No obstant això, si bé permetran a l’alumne posicionar-se en relació al seu aprenentatge, no es tindran en compte per a establir la mitjana de l’assignatura.

 

 

Podré continuar els meus estudis en l’educació superior amb el Bac obtingut aquest 2020?

Sí, el Bac 2020 atorga els drets habituals a tots els alumnes que l’obtinguin. Per tant, si ha estat admès en alguna escola / universitat d’educació superior, en particular en el marc de Parcoursup, podrà inscriure’s sense problema.

SOC UN ALUMNE DE 3ème. Le Brevet

 

Com seran avaluats els alumnes?

S’avaluaran sobre la base de les notes obtingudes durant el curs, que ja representa el 50% de la qualificació final del Brevet, i que certifica el domini de la base comuna de coneixements  i competències.

 

 

Les notes del tercer trimestre comptaran?

El Brevet s’atorga basant-se en el nivell de domini d’habilitats i en les apreciacions del Conseil de classe del 3er trimestre de 3ème. Si la reobertura de les escoles ho permet, el Conseil de classe tindrà en compte els resultats dels exàmens després d’aquesta reobertura.

 

 

Els exàmens realitzats durant el confinament compten?

Els exàmens realitzats pels professors durant el confinament no comptaran en les mitjanes de les assignatures a fi de no crear un tracte desigual entre els alumnes.

 

 

Qui lliurarà el diploma?

Com de costum, el diploma serà atorgat pel jurat acadèmic del Brevet. Aquest jurat decideix basant-se en les notes dels alumnes i en les proves nacionals. Enguany, excepcionalment, es basarà únicament en les notes dels alumnes.

 

 

Hauran de passar els alumnes l’oral?

No. La prova oral es basa en una argumentació relacionada amb temes impartits a classe. El tancament de les escoles durant un llarg període posaria a molts alumnes en dificultat. Per a no perjudicar-los, s’elimina la prova oral.

 

 

Podré accedir al meu Livret scolaire per a conèixer les apreciacions dels professors i del director?

Sí. Quan el Livret scolaire estigui completat, després del Conseil de classe del mes de juny, tindrà accés a ell durant uns dies per a llegir-ho i comentar-ho amb el director si és necessari.

 

 

Puc passar de curs si no obtinc el Brevet?

Sí, obtenir el Brevet no condiciona la continuïtat de l’escolaritat, ni l’entrada a 2nde.

SOC UN ALUMNE DE 1ère  – Épreuves anticipées de français 

 

Com serà el Bac de francès?

Les proves escrites (coeficient 5) es cancel·len. La qualificació d’aquesta prova es calcularà en funció de la mitjana de les notes obtingudes durant el curs. Les proves orals es mantenen en les mateixes condicions: l’alumne presentarà almenys 15 textos o 12 textos (STMG), validats pel professor. L’examen oral de 20 minutos de durada tindrà lloc la setmana del 26 de juny al 4 de juliol.

 

 

En quines condicions es realitzarà la prova oral?

Com estava previst. L’alumne no serà avaluat pel seu propi professor.

 

 

PROVES COMUNES

 

Quan tindrà lloc la segona sessió de les E3C (Épreuves communes de contrôle continu)?

La segona sessió de les E3C es cancel·len.

 

 

Com seran avaluats els alumnes en les disciplines de les quals s’haurien examinat en la segona sessió de les E3C?

En Història-Geografia, Llengua i Matemàtiques (STMG), els alumnes ja tenen la nota de la primera sessió (a 1ère) i tindran la de la tercera sessió (a Terminale). Per tant, no hi haurà nota de la segona sessió.

La nota per al Bac d’aquestes matèries correspondrà a la mitjana de les notes obtingudes en E3C1 i E3C3. En quant a l’especialitat abandonada a final de 1ère, les notes per al BAC seran les del control continu. Respecte a l’enseignement scientifique, la nota per al BAC serà també la del control continu.

 

 

Per a l’especialització i l’enseignement scientifique es tindran en compte les notes del tercer trimestre?

Depenent de les dates de reobertura de l’escola, les notes obtingudes durant el 3er trimestre es consideraran tenint en compte la situació. En qualsevol cas, el contingut dels exàmens estarà en relació amb conceptes treballats a classe pels alumnes.

 

 

Els exàmens realitzats durant el confinament comptaran en les mitjanes dels bulletins?

No. Els exàmens realitzats pels professors durant el confinament no comptaran en les mitjanes de les assignatures a fi de no crear un tracte desigual entre els alumnes.

 

 

Podré accedir al meu Livret scolaire per a conèixer les apreciacions dels professors i del director?

Sí. Quan el Livret scolaire estigui completat, després del Conseil de classe del mes de juny, tindrà accés a ell durant uns dies per a llegir-ho i comentar-ho amb el director si és necessari.

 

 

Què els succeeix als alumnes que no han fet el E3C1?

Els alumnes que no hagin aprovat el E3C1 hauran de tornar a passar l’examen tan aviat com es reprenguin les classes.

SOC UN ALUMNE DE TERMINALE  – Le Bac

 

Tindrà lloc el Bac?

No, les proves finals es cancel·len a causa de la situació excepcional que travessa el nostre país.

 

 

Com seran avaluats els alumnes?

Les proves finals es validaran basant-se en les notes del curs. Una junta decidirà tenint en compte tots els elements (progrés de l’alumne, esforços observats pel Conseil de classe, assistència) quines seran les notes finals. Les notes dels primers exàmens del Bac es conserven.

 

 

Es tindran en compte les notes del 3er trimestre?

Depenent de les dates de reobertura de l’escola, les notes obtingudes durant el 3er trimestre es consideraran tenint en compte la situació. En qualsevol cas, el contingut dels exàmens estarà en relació amb conceptes treballats en classe pels alumnes.

 

 

Comptaran per igual totes les disciplines en aquest Bac?

No, els coeficients de les diferents disciplines continuaran sent els mateixos.

 

 

Podré accedir al meu Livret scolaire per a conèixer les apreciacions dels professors i del director?

Sí. Quan el Livret scolaire estigui completat, després del Conseil de classe del mes de juny, tindrà accés a ell durant uns dies per a llegir-ho i comentar-ho amb el director si és necessari.

 

 

Poden els estudiants que no tenen la mitjana accedir a una repesca?

Els alumnes amb una mitjana d’entre 8 i 9.9 (sobre 20) podran accedir als exàmens orals en condicions normals: podran triar dues assignatures per a presentar-se oralment entre el 8 i el 10 de juliol.

 

 

Com es tindran en compte les diferències de qualificació entre els professors?

Com és habitual, es durà a terme un treball d’harmonització per a respectar la igualtat de tracte dels alumnes.

 

 

He estat malalt enguany i no he pogut anar a escola. Què puc fer ?

El jurat oferirà als alumnes que hagin tingut impediments durant una gran part de l’any i que no tinguin notes, poder realitzar les proves al setembre.