Imprimer cette page

Composició de la comissió


Ambaixada de França a Espanya

- Cònsol General de França a Barcelona, o el seu representant
- Conseller d’Acció i de Cooperació Cultural, o el seu representant

Lycée Français de Barcelone

- Director del Lycée Français de Barcelone
- Director de Maternelle (annex del carrer Munner)
- President de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (APE), o el seu representant
- 1 mestre de preescolar
- La responsable de les inscripcions

Escola Ferdinand de Lesseps

- Director
- President de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes, o el seu representant
- 1 mestre de preescolar
- La responsable de les inscripcions


TORNAR